Cho vay thấu chi tiêu dùng

Cho vay thấu chi tiêu dùng giúp bạn có thể giải quyết các vấn đề về tài chính khẩn cấp, bất chợt khi không có đủ thời gian làm các thủ tục vay tại Ngân hàng.
Cho vay thấu chi tiêu dùng đem lại lợi ích tối đa và tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

Đặc điểm sản phẩm

Hạn mức thấu chi lên tới 500 triệu đồng.
Thời hạn cấp hạn mức lên tới 12 tháng.
Lãi suất cạnh tranh.
Tài sản bảo đảm linh hoạt có thể là bất động sản ...


Đối tượng

Thấu chi tiêu dùng hướng đến tất cả mọi đối tượng khách hàng cá nhân chỉ cần bạn đang làm việc với thu nhập ổn định.

Thủ tục đăng ký

Sử dụng thẻ thanh toán của BacABank.
Có tài sản thế chấp (bất động sản hoặc động sản).
Có Hộ khẩu/KT3 tại địa bàn BacABank có trụ sở.
Có đầy đủ năng ...