Ô tô doanh nghiệp - Tiếp bước thành công

Chương trình Ưu đãi lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp vay mua ô tô phục vụ mục đích đi lại.

 

Thời gan triển khai 01/01/2020 đến 31/06/2020 hoặc cho đến khi có thong báo khác từ BAC A BANK.