CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi vay thực tế từ Ngân sách Nhà nước; góp phần khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.