Nộp thuế điện tử

 Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử (website: https://nopthue.gdt.gov.vn) của Cơ quan thuế và được BAC A BANK xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời 24/7.

 Chứng từ nộp thuế điện tử được chứng thực bởi chữ ký số công cộng của các bên tham gia. Chữ ký số là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. 

Người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử phải đảm bảo đủ các điều kiện như sau:

 •  Tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
 •  Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
 •  Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
 •  Có tài khoản tại BAC A BANK.
 •             Thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện
 •             Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
 •             Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
 •             Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ,
 •             Được xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi giấy nộp tiền.
 •           Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp.
 •           Theo dõi tình hình thực hiện nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản
 •           Miễn phí dịch vụ Nộp Thuế điện tử tại BAC A BANK.

 - Khách hàng đăng kí dịch vụ nộp thuế điện tử tại cổng thông tin điện tử (website) của Tổng Cục Thuế.

 - Khách hàng sau đó đăng kí sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử tại điểm giao dịch của BAC A BANK, theo mẫu của ngân hàng.