Mobile Banking

Mobile Banking là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại di động, giúp bạn thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua các loại tài khoản của BAC A BANK mọi lúc, mọi nơi.

 

Dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho phép khách hàng thực hiện được các giao dịch với ngân hàng thông qua các kênh điện tử Mobile Banking 24/7 mà không cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của ngân hàng.
Hệ thống xác thực các giao dịch tài chính dựa trên mật khẩu giao dịch ( mật khẩu tĩnh – mật khẩu bao gồm 6 số do khách hàng tự cài đặt khi đăng ký dịch vụ)
Link đăng nhập dịch vụ Mobile Banking: https://ebanking.baca-bank.vn

a. Tính năng và tiện ích
- Quản lý thông tin tài khoản
- Chuyển khoản nội bộ
- Chuyển khoản liên ngân hàng
- Bảo mật/ đổi mật khẩu
- Truy vấn các thông tin chung của Ngân hàng.

b. Hỗ trợ:
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại sau:
Call Center (free): 1800 588 828

 

c. Ưu đãi:

-  Miễn phí đăng kí sử dụng

- Miễn phí thường niên

- Miễn phí chuyển khoản nội bộ

 

Dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho phép khách hàng thực hiện được các giao dịch với ngân hàng thông qua các kênh điện tử Mobile Banking 24/7 mà không cần phải đến trực tiếp các điểm giao dịch của ngân hàng.
Hệ thống xác thực các giao dịch tài chính dựa trên mật khẩu giao dịch ( mật khẩu tĩnh – mật khẩu bao gồm 6 số do khách hàng tự cài đặt khi đăng ký dịch vụ )
Link đăng nhập dịch vụ Mobile Banking: https://ebanking.baca-bank.vn

a. Tính năng và tiện ích

- Quản lý thông tin tài khoản
- Chuyển khoản nội bộ
- Chuyển khoản liên ngân hàng
- Thanh toán/ nạp tiền
- Dịch vụ thẻ
- Truy vấn các thông tin chung của Ngân hàng

b. Hỗ trợ
Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại sau:
Call Center (free): 1800 588 828

c. Ưu đãi: 

-  Miễn phí đăng kí sử dụng

- Miễn phí thường niên

- Miễn phí chuyển khoản nội bộ