Tuyển dụng Tuyển dụng

Hồ sơ cần nộp và Mẫu thông tin ứng viên
15/02/2017

BAC A BANK- MÁI NHÀ CHUNG GẮN KẾT NHÂN TÀI

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ- KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ
16/02/2017

E-banking/ trung tâm ngân hàng điện tử

KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ- GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỀU HỐI
16/02/2017

Giám đốc Trung tâm Kiều hối

BAC A BANK Chi nhánh Thái Nguyên Tuyển dụng
16/02/2017

1. Trưởng bộ phận Thẩm định (Tuyển dụng ưu tiên) 2. Chuyên viên quan hệ khách hàng 3. Chuyên viên thẩm định

BAC BANK Chi nhánh Đà lạt Tuyển dụng
15/02/2017

1. Trưởng bộ phận tín dụng 2. Cán bộ tín dụng 3. Chuyên viên quan hệ khách hàng

BAC A BANK Tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp
15/02/2017

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp- BAC A BANK Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Kiêm Liên

BAC A BANK Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo- KHỐI NHÂN SỰ
15/02/2017

Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo (hết hạn 28/2/2017)

BAC A BANK Chi nhánh Cần thơ Tuyển dụng
15/02/2017

1. Chuyên viên Quan hệ Khách hàng 2. Cán bộ tín dụng 3. Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Hạn nộp hồ sơ 28/2/2017)

BAC A BANK Khu vực Miền Trung tuyển dụng
09/02/2017

Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Đà lạt 1. Trưởng Bộ phận Tín dụng 2. Cán bộ Tín dụng 3. Chuyên viên quan hệ khách hàng 4. Kiểm soát viên 5. Lái xe (hết hạn 28/2/2017)

Trang 1 trên tổng số 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10