Thông tin chung

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi nhiều tài nguyên quý, với “rừng vàng, biển bạc”. Tuy nhiên, hiện nay tài nguyên rừng vẫn chưa được sử dụng và khai thác hiệu quả. Rừng được khai thác chủ yếu để băm dăm thành nguyên liệu thô, giá trị kinh tế thu được từ việc xuất khẩu gỗ băm dăm không tương xứng với công sức người trồng rừng. Các cơ sở chế biến gỗ trong nước hiện đang sử dụng công nghệ và dây chuyền không đồng bộ, gây tiêu hao nguyên liệu và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi hiện đại nhất Đông Nam Á được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Xây dựng nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững tại Nghệ An” sẽ là một mô hình điểm về phát triển kinh tế rừng bền vững kết hợp với việc bảo vệ và cải thiện môi trường, cũng như mang tới nhiều lợi ích kinh tế - xã hội, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng thu nhập cho nông dân, tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh Nghệ An.