Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh:

Trở thành nhà máy chế biến gỗ hiện đại nhất Đông Nam Á và một trong những nhà máy hàng đầu thế giới trên cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ đồng bộ và tiên tiến hàng đầu thế giới để sản xuất ván sợi MDF và gỗ thanh.

Khai thác triệt để lợi thế công nghệ vượt trội cả để đảm bảo yếu tố xanh, sạch và thân thiện với môi trường; hướng tới mục tiêu tiết kiệm nguồn nguyên liệu và phát triển rừng bền vững.