Tin Hoạt động kinh doanh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAC A BANK 2021

Ngày 26/4/2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Cửa Lò, Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông cùng đại diện NHNN; HĐQT, BKS, BĐH và đại diện CBNV BAC A BANK.

Chi tiết