Tin Hoạt động kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK 2020: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Ngày 20/6/2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV

Chi tiết