Tiết kiệm gửi góp

Là một sản phẩm tiết kiệm trong đó khách hàng có  thể gửi góp định kỳ một số tiền nhất định trong thời hạn của sổ tiết kiệm, phù hợp với khả năng tích lũy của khách hàng.
Được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc chuyển nhượng sổ tiết kiệm khi có nhu cầu.
Phương thức gửi tiền đa dạng, linh hoạt, tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể gửi tiền trực tiếp tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng Bắc Á, thông qua phương thức chuyển khoản hoặc thông qua hệ thống ATM có chức năng gửi tiền của ngân hàng Bắc Á.

Đặc điểm sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Tiết kiệm gửi góp “Tích lũy cho tương lai”.
  • Kỳ hạn gửi: từ 01 đến 03 năm.
  • Loại tiền gửi: VNĐ, USD
  • Số tiền gửi tối ...
Lợi ích
  • Gửi góp định kỳ một số tiền nhất định trong thời hạn của sổ tiết kiệm, phù hợp với khả năng tích lũy của khách hàng.
  • Được cầm cố sổ tiết kiệm để ...
Đăng ký
  • Các giấy tờ liên quan đến tiết kiệm gửi góp của Ngân hàng Bắc Á:

- Giấy đăng ký tham gia tiết kiệm gửi góp theo quy định

- Giấy tờ tùy thân ...

Đối tượng

Khách hàng thỏa mãn các điều kiện theo quy định về tiền gửi tiết kiệm thông thường của BAC A BANK và Pháp luật.