Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày

Là sản phẩm tiết kiệm cho phép khách hàng gửi với kỳ hạn lẻ ngày không chẵn tháng qua đó khách hàng có thể tận dụng tối đa và ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi.

Đặc điểm sản phẩm
  • Loại tiền gửi : VNĐ/USD
  • Phương thức trả lãi : Cuối kỳ
  • Mức tối thiểu : 20,000,000 VNĐ/ 1,000 USD
  • Khách hàng được linh hoạt rút một ...
Lợi ích

Là sản phẩm tiết kiệm cho phép khách hàng gửi với kỳ hạn lẻ ngày không chẵn tháng qua đó khách hàng có thể tận dụng tối đa và ưu hóa dòng tiền nhàn ...

Đăng ký
  • Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tương đương) còn hiệu lực
  • Giấy đăng ký tham gia sản phẩm Tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày
  • Giấy tờ cần thiết ...
Đối tượng

Khách hàng thỏa mãn các điều kiện theo quy định về tiền gửi tiết kiệm thông thường của BAC A BANK và Pháp luật.