Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

Là sản phẩm tiết kiệm cho phép khách hàngsử dụng vốn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tài chính bất chợt của khách hàng.

Đặc điểm sản phẩm
  • Kỳ hạn: các kỳ hạn tương ứng hiện hành với từng đồng tiền của ngân hàng.
  • Loại tiền gửi: VNĐ, USD
  • Số dư tối thiểu: 10.000.000 VNĐ hoặc ...
Lợi ích
  • Sử dụng vốn linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tài chính bất chợt của khách hàng: được phép rút một phần/nhiều phần gốc hoặc toàn bộ gốc trước hạn. ...
Đăng ký
  • Giấy đăng ký tham gia sản phẩm theo quy định
  • Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tương đương) còn hiệu lực.
Đối tượng

Cá nhân là người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.