Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

Sản phẩm cung cấp tài chính tạm thời cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống như tiêu dùng, mua sắm tài sản, thanh toán dịch vụ… nhờ cầm cố chính sổ tiết kiệm VND hoặc ngoại tệ do BAC A BANK phát hành.