Cấp tín dụng Trọn gói đối với dự án dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm “Tín dụng trọn gói đối với dự án dành cho khách hàng doanh nghiệp” đáp ứng toàn diện nhu cầu của Quý khách hàng về cấp tín dụng (phát bảo lãnh, cho vay, mở L/C nhập khẩu) và các dịch vụ tài khoản ngân hàng theo trình tự phát sinh khi khách hàng tham gia/ thực hiện một và/hoặc nhiều gói thầu dự án mua sắm/thi công xây lắp.