Tin Sản phẩm - Dịch vụ

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VÀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn giảm phí dịch vụ ngân hàng nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại và nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội; BAC A BANK thông báo điều chỉnh Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa và Ngân hàng điện tử, có hiệu lực từ ngày 16/08/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Nội dung điều chỉnh đối với Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa:

DỊCH VỤ

MỨC PHÍ
(chưa bao gồm VAT)

Phí giao dịch tại các ATM

trong hệ thống BAC A BANK

Chuyển khoản nội bộ

Miễn phí

Phí giao dịch tại các ATM

ngoài hệ thống BAC BANK

(ATM thuộc ngân hàng khác)

Rút tiền mặt

2.000 VND/lần

Chuyển khoản nội bộ

Miễn phí

Các giao dịch: vấn tin, sao kê

Miễn phí

 

Nội dung điều chỉnh đối với Biểu phí dịch vụ Ngân hàng điện tử:

PHÍ CHUYỂN TIỀN

MỨC PHÍ
(chưa bao gồm VAT)

KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN

KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP

Chuyển tiền trong hệ thống BAC A BANK bằng tài khoản

Miễn phí

Miễn phí

Chuyển tiền ngoài hệ thống BAC A BANK bằng tài khoản

   

Dưới 500 triệu đồng

0,0015%

số tiền giao dịch
tối thiểu

5.000 VND/món

0,003%

số tiền giao dịch
tối thiểu

8.000 VND/món

Từ 500 triệu đồng trở lên

0,004%

số tiền giao dịch
tối đa

200.000 VND/món

0,005%

số tiền giao dịch
tối đa

500.000 VND/món

Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng qua số thẻ và số tài khoản

   

Từ 10.000 VND đến 500.000 VND

Miễn phí

Miễn phí

Từ 500.001 VND đến 2.000.000 VND

2.000 VND/giao dịch

3.000 VND/giao dịch

Từ 2.000.001 VND đến 300.000.000 VND

4.000 VND/giao dịch

5.000 VND/giao dịch

Từ 300.000.001 VND đến 499.999.999 VND

6.000 VND/giao dịch

8.000 VND/giao dịch

 

BAC A BANK kỳ vọng Biểu phí dịch vụ Thẻ ghi nợ nội địa và dịch vụ Ngân hàng điện tử với nhiều điều chỉnh miễn, giảm phí sẽ góp phần gia tăng lợi ích của Khách hàng - góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt bằng sự đơn giản, thuận tiện và tối ưu chi phí.

Để đăng ký mở Thẻ ghi nợ nội địa hoặc Thẻ đồng thương hiệu BAC A BANK - TH truemart và đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử (Internet Banking & Mobile Banking), xin vui lòng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc.