Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH HÀNG ĐẬU - PHÒNG GIAO DỊCH NGỌC LÂM

Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội số 2434/HAN-TTGS2 ngày 24/08/2023 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hàng Đậu – Phòng giao dịch Ngọc Lâm như sau:

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hàng Đậu – Phòng giao dịch Ngọc Lâm

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hàng Đậu – Phòng giao dịch Ngọc Lâm

- Địa điểm cũ: Số 4 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Số 328 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.


Trân trọng thông báo.