Tin Hoạt động kinh doanh

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH YÊN BÁI

Căn cứ vào tình hình thực tế, Chi nhánh Yên Bái sẽ dự kiến khai trương hoạt động vào ngày 15/09/2023. Ngân hàng TMCP Bắc Á công bố thông tin đối với nội dung khai trương Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái như sau:

Khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái

- Tên gọi: Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Yên Bái

- Địa chỉ: Số 972, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian dự kiến khai trương: 15/09/2023

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419)

Trân trọng thông báo.