Bảo hiểm toàn diện nhà - B Home

Bảo vệ một cách toàn diện ngôi nhà trong trường hợp hư hỏng, mất mát bởi những nguyên nhân sau:

(1) Hỏa hoạn/cháy;

(2) Sét (nổ/đánh);

(3) Máy bay/phương tiện hàng không rơi;

(4) Nổ (bình gas/nồi hơi);

(5) Thiên tai (giông bão, lũ lụt, động đất);

(6) Xe cộ/súc vật đâm;

(7) Vỡ/tràn nước.