Tiền gửi thanh toán

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BAC A BANK sẽ giúp Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động quản lý dòng tiền, thuận tiện trong việc thực hiện thanh toán mà không dùng tiền mặt - đảm bảo giao dịch nhanh chóng, chính xác và an toàn.