Cho vay trung và dài hạn

Sản phẩm cho vay trung dài hạn là giải pháp tín dụng hiệu quả đáp ứng nhu cầu tài chính trung và dài hạn của DN một cách đáng tin cậy và hiệu quả kinh tế cao nhất.