Tiết kiệm Lực lượng vũ trang

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho các khách hàng đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giúp Quý Khách hàng an tâm tích lũy, chủ động các kế hoạch trong cuộc sống để vững vàng bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.