Trả lương qua BAC A BANK - Hưởng trọn tiện ích

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản tại BAC A BANK.