Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa

Là sản phẩm cấp tín dụng cho pháp nhân là doanh nghiệp thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.