Mở tài khoản cho vay - Nhận ngay ưu đãi

Chương trình ưu đãi phi tín dụng cho khách hàng mới chưa phát sinh giao dịch tại BAC A BANK.

 

Thời gian triển khai 01/04/2020 - 30/09/2020 hoặc cho đến khi có thông báo khác từ BAC A BANK.