Chương trình hoa hồng dành cho Người giới thiệu doanh nghiệp vay mua xe ô tô

Ưu đãi hoa hồng dành cho các cá nhân hiện là cộng tác viên với BAC A BANK đưa khách hàng doanh nghiệp tiếp cận giải pháp tín dụng vay mua xe ô tô.